KESKI-SUOMEN MONIKULTTUURISTEN JÄRJESTÖJEN JA KOTOUTUMISTYÖN VERKOSTO ”MOVE”

Move-verkosto on monikulttuuristen järjestöjen, yksittäisten maahanmuuttaneiden sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisen vuoropuhelun ja tiedon välittämisen paikka Keski-Suomessa.

Move-verkosto rakentaa vahvaa yhteistyötä ja vaikuttaa maahan muuttaneiden osallisuuteen yhteiskunnassa.

MOVE-verkosto on kaikille avoin.

MOVE-verkoston kautta saadaan kentän ääni kuuluviin Järjestöareenalle sekä kaupungin suuntaan.

Verkoston tavoitteena on

Toimia monikulttuuristen asioiden yhteisenä äänenä.

Vahvistaa maahan muuttaneiden sekä monikulttuuristen järjestöjen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Keski-Suomen monikulttuuristen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen sekä toiminnan tukeminen.