MOVE-verkosto

 • Move-verkosto on monikulttuuristen järjestöjen, yksittäisten maahanmuuttaneiden sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisen vuoropuhelun ja tiedon välittämisen paikka Keski-Suomessa.
 • Move-verkosto rakentaa vahvaa yhteistyötä ja vaikuttaa maahan muuttaneiden osallisuuteen yhteiskunnassa.
 • MOVE-verkosto on kaikille avoin.
 • MOVE-verkoston kautta saadaan kentän ääni kuuluviin Järjestöareenalle sekä kaupungin suuntaan.

Verkoston tavoitteena on

 • Toimia monikulttuuristen asioiden yhteisenä äänenä.
 • Vahvistaa maahan muuttaneiden sekä monikulttuuristen järjestöjen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.
 • Keski-Suomen monikulttuuristen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen sekä toiminnan tukeminen.

Verkostoyhteistyön hyödyt

 • Yhteisen äänen ja näkemysten esille tuominen sekä vaikuttaminen      
 • Ymmärrys toimijakentän roolinjaosta kasvaa      
 • Mahdollistaa uusien kontaktien ja kumppaneiden löytymisen 
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Verkosto lisää yhteistyön mahdollisuuksia
 • Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntäminen
 • Uusien tietojen ja osaamisen hyödyntäminen

Movessa sinä tai yhdistyksesi

 • voitte tuoda äänenne päättäjien ja kantasuomalaisten korviin
 • saatte tietoa yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta
 • teette yhteistyötä maahanmuuttaneiden aseman parantamiseksi.