• Hankkeen tavoitteena on olla rinnalla kulkijana maahan muuttaneille perheille Jyväskylän alueella.
  • Haluamme kertoa Jyväskylän harrastusmahdollisuuksista, antaa vertaistukea ja eväitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jaksamiseen sekä kotoutumiseen niin kokonaisuutena kuin yksilötasollakin.
  • Toiminta sisältää perheiltoja, joiden kautta on mahdollista verkostoitua muihin samassa tilanteessa oleviin perheisiin sekä tavata että saada tietoa eri palveluntarjoajilta. Hankkeessa järjestetään tavoitteellisesti mahdollisuuksia hyödyntää harrastuskummi- ja harrastuskaveritoimintaa sekä henkilökohtaista harrastusohjausta.
  • Perheillat sisältävät rentoa yhdessäoloa vuoropuhelun merkeissä, ohjattua toimintaa yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien kautta.

Lisää tietoa